Başvuru Hakkı

937 views 29 Ocak 2018 0
Öncelikle 5199 sayılı Kanununun en temel ilkelerinden birisi hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü mumalelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır ve hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılmasının esas olmasıdır. Kanunun 22. maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde düzenlemekle ve düzenlettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat
747 views 29 Ocak 2018 2
Türk Ceza Kanunu m. 226'ya göre "Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden,depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır". Bu hüküm uyarınca ilgili sayfa hakkında
987 views 29 Ocak 2018 1
Öncelikle 5199 sayılı Kanununun İlkeler başlıklı 4. maddesine göre hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır ve hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılması  esastır. Hayvanat bahçeleri, evcil ve yabani hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilendikleri yerlerdir.Kanunun 22. maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini,
893 views 29 Ocak 2018 3
Öncelikle 5199 sayılı Kanununun en temel ilkelerinden birisi hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü mumalelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınması ve hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılmasının esas olmasıdır. Kanunun 22. maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde düzenlemekle ve düzenlettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat
732 views 29 Ocak 2018 2
Barınakları denetleme yetkisi 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Kanun m. 17ye göre Orman ve Su İşleri Bakalığın'a aittir.  Bu konuda,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yazılı başvuru yaparak söz konusu barınakta bir denetim yapılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzda Bakanlıktan Hayvan Hakları İhlali Tutanağı tutulmasını da talep edebilirsiniz. Ek olarak Bakanlığa ilgili taleplerinizi [email protected]  adresinden de
855 views 16 Ocak 2018 2
5199 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, "Bir hayvana  bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan ekolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup;
745 views 16 Ocak 2018 1
Bu konuda birincil sorumluluk belediyelerdedir. 5199 sayılı Kanunu 6. madde 4. fıkrasına göre, "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle
557 views 16 Ocak 2018 1
5199 sayılı Kanunun "İlkeler" başlıklı 4. maddesi k bendine göre, "Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır." Ancak kanunun 8. maddesine göre, "Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır." Kanunun "İdari Para Cezaları" başlıklı 28. maddesi e fıkrasına göre, "8. maddenin 1. fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede
353 views 16 Ocak 2018 0
5199 sayılı Kanun 6. maddesi 4. fıkrasına göre, "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır."
909 views 18 Kasım 2017 9
Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek için Trafik Şube Müdürlükleri yanı sıra Zabıta Amirliklerine de şikayette bulunabilirsiniz. Zabıta Amirliklerine ihbarda bulunmak için Alo Zabıta Hattını (153)