Bilgi Edinme Hakkı

323 views 12 Ağustos 2017 0
"Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden
309 views 12 Ağustos 2017 0
Bilgi edinme hakkı, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinden Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına dahil olan bilgi edinme başvuru yapılacak bütün makam ve mercilere karşı
403 views 12 Ağustos 2017 0
Bilgi Edinme Hakkı, temel haklardan birisidir. Bilgi edinme hakkının özünü, herkesin “bilgiye sahip olması” özgürlüğü oluşturur. Bilgi edinme hakkının temel haklardan biri olarak sayılmasının nedeni, öteki haklardan yararlanmak için bu hakkın korunmasının
381 views 12 Ağustos 2017 0
Bilgi Edinme Hakkı, temel haklardan birisidir. Bilgi edinme hakkının özünü, herkesin “bilgiye sahip olması” özgürlüğü oluşturur. Bilgi edinme hakkının temel haklardan biri olarak sayılmasının nedeni, öteki haklardan yararlanmak için bu hakkın korunmasının