Katılma Hakkı

73 views 19 Aralık 2017 0
Belediye hizmetlerine pek çok konuda gönüllü katılım sağlayabileceğiniz gibi hayvanları koruma alanında da kurumları aktive etmek ve hizmet vermek için gönüllülük yapabilirsiniz. Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve gerçek ve tüzel kişilerin   “yerel hayvan koruma görevlisi”
112 views 18 Kasım 2017 0
İdarelerin her türlü işlemi, stratejik plana ve bütçeye uygun olmak zorundadır. Stratejik planlamaya aykırı olarak alınmış bir karar hakkında, idari yargı yoluna gidilerek iptal davası
105 views 18 Kasım 2017 0
İdarelerin her türlü işlemi, stratejik plana ve bütçeye uygun olmak zorundadır. Stratejik planlamaya aykırı olarak alınmış bir karar hakkında, idari yargı yoluna gidilerek iptal davası
108 views 18 Kasım 2017 0
Stratejik planlama süreçlerine yurttaşlar da katılabilir. Stratejik planlama sürecine katılabilmek için öncelikle, stratejik planlama sürecinin yerel yönetim tarafından başlatılması ve başlatılan sürecin öğrenilmesi gerekir. Sürecin başlatıldğına ilişkin bilgi, belediyenin askı, ilan veya duyuruları üzerinden öğrenilebilir. İlgili Belediye'ye stratejik planlama sürecinin başlatılıp başlatılmadığına ya da ne zaman başlatılacağına ilişkin bilgi
104 views 18 Kasım 2017 0
Stratejik planlama süreçlerine yurttaşlar da katılabilir. Stratejik planlama sürecinde, kamu idaresinin hizmetinden yararlananlar ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımının sağlanması ve katkısının alınması
331 views 13 Ağustos 2017 4
Hakkında araştırma yaptığınız proje için tesis edilmiş idari işlemleri eksik öğrenmenize neden olabilir. Bu nedenle, hakkında araştırma yaptığınız projeyle ilgili öncelikle, ÇED Yönetmeliği’nin Ek -1 ve Ek-2 listelerini kontrol ederek, projenin hangi listeye tabi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir projenin hangi aşamada olduğunu tespit edebilmek için öncelikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel
239 views 13 Ağustos 2017 0
ÇED sürecine tabi her proje için mutlaka ÇED raporu hazırlanması gerektiği yönünde geliştirilen bir algı, doğru
258 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gereklidir” kararının alınması durumunda, ilgili proje için, Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler hakkında yürütülen ÇED sürecinin başlatılması için ÇED Başvuru dosyası sunulması, ÇED raporu hazırlanması, “ÇED Olumlu” kararı alınması gerekmektedir. “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz
213 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz sayılır. Böyle bir durumda, “ÇED Gerekli Değildir” kararını veren idareye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da ilgili Valilik Makamı’na) idari başvuru dilekçesi sunularak, ilgili “ÇED Gerekli Değildir” kararının geçersiz sayılmasına ilişkin işlem tesis edilmesi
237 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz