Katılma Hakkı

432 views 13 Ağustos 2017 0
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının verme yetkisini 25.11.2014 tarihli ÇED Yönetmeliği’nin 5. Maddesi kapsamında Valiliklere devretmiş olması nedeniyle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de ÇED Gerekli Değildir ya da ÇED Gereklidir kararı
1060 views 13 Ağustos 2017 2
ÇED Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde sıralanan projeler ile ilgili ÇED süreci; proje tanıtım dosyasının Bakanlığa sunulması ile başlamaktadır. Bu evrede, tanıtım dosyası sunulan proje hakkında çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olup, olmadığı
416 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Olumsuz” kararı verilen projeler için “ÇED Olumsuz” kararı verilmesine neden olan şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvuruda
510 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Olumlu” kararı verilen proje için yedi (7) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Olumlu” kararı geçersiz
648 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Olumlu” kararı verilen proje için yedi (7) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Olumlu” kararı geçersiz
742 views 13 Ağustos 2017 0
Nihai ÇED raporunun uygun araçlar ile yurttaşla duyurulması ve görüş önerilerini sunmaları için süre tanınması gerekmektedir. Nihai ÇED raporuna, 10 gün içerisinde görüş ve itiraz sunabilmek
504 views 13 Ağustos 2017 0
Hayır. Pratikte ÇED Olumlu kararı, ÇED Olumlu raporu olarak anılmaktadır. Ancak, yönetmelikte böyle bir kavram bulunmamaktadır. ÇED Olumlu kararı, Nihai ÇED raporunun incelenmesi sonrasında verilen bir
3566 views 13 Ağustos 2017 8
İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında, komisyon üyeleri ÇED raporu hakkındaki görüşlerini paylaşırlar. Komisyon, ÇED raporunu, İDK toplantısından itibaren on (10) iş günü içerisinde inceler ve değerlendirir. ÇED raporunda önemli eksiklik ve yanlışlıklar yok ise; Komisyon çalışmaları sonlanır, ÇED raporuna son hali verilir. ÇED raporunda önemli eksiklikler var ise ÇED süreci durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler
3527 views 13 Ağustos 2017 3
İDK toplantısı, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
510 views 13 Ağustos 2017 0
Bakanlık, sunulan ÇED raporunun, “özel formata” uygun olup olmadığını inceler. Sunulan ÇED raporu, “özel formata” uygun ise İnceleme ve Değerlendirme komisyonu toplantısının tarih ve yeri belirlenerek, Komisyon üyelerine gönderilir. Özel formata uygun olmayan, ÇED raporu iade edilir. İade edilen ÇED raporunun bir (1) ay içinde Bakanlığa sunulmaması veya yapılan düzeltmenin yeterli görülmediği durumda ÇED süreci