Hayvanlar Katlediliyor, Ne Yapabilirim ? – Ekin Sakin

Hayvanlara uygulanan şiddet her gün başka bir boyutu ile karşımıza çıkıyor.  Her gün başka bir hayvan katliamıyla karşılaşıyoruz. Ankara Batıkent’te köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi, İzmir Menemen’deki yavru kedilerin ardından Ankara Çubuk’ta 30 köpeğin toplu olarak öldürülmeleri ve en son Balıkesir

Tam metin

Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatında Neler Değişti ? -Ekin Sakin

10/4/2019 tarihli ve 30741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 9/4/2019 tarihli ve 864 ve 865 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

Tam metin

Yargı kararının uygulatılması için ne yapabilirim?

Anayasa 138/4 Maddesi ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/1. Maddesi gereğince; idari yargı makamlarınca verilen iptal ya da yürütmeyi durdurma kararının gecikmeksizin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, yasa gereğince hiçbir şekilde kararın İdare’ye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Yargı kararının

Tam metin

İstanbul-Fatih’teki Lausos Sarayı etrafındaki kaçak yapılaşmanın sökümü için Arkeologlar Derneğinden Kampanya

İstanbul’un antik merkezinde, Ayasofya yakınlarında, Hipodrom, Binbirdirek Sarnıcı (eski adı Philoxenus) ve günümüzde Divan Yolu adıyla bilinen bir zamanların sütünlu ana caddesi Mese arasındaki üçgende Antiokhos ve Lausos Sarayları olarak bilinen iki Geç Antik Dönem yapısı yer alır. Lausos Sarayı olarak kabul edilen kalıntı

Tam metin