Ekolojik Haklar

İSTANBUL’DA KANAL İSTEMİYORUZ, DAVA AÇIYORUZ

Yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED Olumlu Kararı 17.01.2020 tarihinde ilan edilmiş olup proje kapsamında doğal ve kültürel alanlar tehdit altındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kanal İstanbul projesi için verdiği ÇED Olumlu Kararına ekteki dilekçe ile 17 Şubat 2020 tarihine kadar dava

Tam metin

İstanbul’a Kanal İstemiyoruz

Yazılı başvuru için dilekçe örneği CİMER başvurusu için itiraz metni Yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu görüşe açılmış olup proje kapsamında doğal ve kültürel alanlar tehdit altındadır. Depremsellik yönünden riskler barındırmakta olan projenin ÇED Raporunda yer alan bilgilere göre,

Tam metin

Müşterek Varlığımız Dipsiz Göl Yok Edildi, Ne Yapabilirim?

Müşterek bir varlığımız olan Dipsiz Göl’de Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen 15’inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin aranması sonucu doğal değer ve su varlığımız kaybedilmiş, bir paleocoğrafya arşivi yok olmuş ve telafisi mümkün olmayan zarara uğramıştır.

Tam metin

ISPANAKTAN FAZLASI, GIDA GÜVENLİĞİM İÇİN NE YAPABİLİRİM?

İstanbul’da geçtiğimiz hafta bilindiği kadarıyla bir marketten alınan ıspanaktan 40’ın üzerinde yurttaş zehirlendi. Ekolojik Haklar Merkezi olarak, yaşanılan bu olayda yurttaş olarak ne yapabileceğiz sorusuna bir yanıt önermek amacıyla örnek bilgi edinme başvuru dilekçesi hazırladık. Örnek dilekçemizi başka bir gıda

Tam metin

Hasankeyf Yok Olmasın İstiyorum, Ne Yapabilirim ?

Hasankeyf'in şu anda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'ya resmi bir başvuru yapılması gerekiyor. Örnek dilekçeyi indirerek, CİMER ya da posta, e-posta, fax kanalı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapabilirsiniz. Örnek dilekçeyi

Tam metin

Belediyeler Stratejik Plan Hazırlıyor, Katılmak İstiyorum

Belediye Kanunu’nun “Stratejik Plan ve Performans Programı” başlıklı 41. maddesine göre, nüfusu 50.000'in üstünde olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunludur. Yine bu maddeye göre, stratejik plan, mahalli idareler genel seçimlerinden sonra 6 ay içinde üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin

Tam metin

Hayvanlar Katlediliyor, Ne Yapabilirim ? – Ekin Sakin

Hayvanlara uygulanan şiddet her gün başka bir boyutu ile karşımıza çıkıyor.  Her gün başka bir hayvan katliamıyla karşılaşıyoruz. Ankara Batıkent’te köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi, İzmir Menemen’deki yavru kedilerin ardından Ankara Çubuk’ta 30 köpeğin toplu olarak öldürülmeleri ve en son Balıkesir

Tam metin

Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatında Neler Değişti ? -Ekin Sakin

10/4/2019 tarihli ve 30741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 9/4/2019 tarihli ve 864 ve 865 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

Tam metin

Yargı kararının uygulatılması için ne yapabilirim?

Anayasa 138/4 Maddesi ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/1. Maddesi gereğince; idari yargı makamlarınca verilen iptal ya da yürütmeyi durdurma kararının gecikmeksizin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, yasa gereğince hiçbir şekilde kararın İdare’ye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Yargı kararının

Tam metin