Ekolojik Haklar

Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatında Neler Değişti ? -Ekin Sakin

10/4/2019 tarihli ve 30741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 9/4/2019 tarihli ve 864 ve 865 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

Tam metin

Yargı kararının uygulatılması için ne yapabilirim?

Anayasa 138/4 Maddesi ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/1. Maddesi gereğince; idari yargı makamlarınca verilen iptal ya da yürütmeyi durdurma kararının gecikmeksizin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, yasa gereğince hiçbir şekilde kararın İdare’ye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Yargı kararının

Tam metin

İstanbul-Fatih’teki Lausos Sarayı etrafındaki kaçak yapılaşmanın sökümü için Arkeologlar Derneğinden Kampanya

İstanbul’un antik merkezinde, Ayasofya yakınlarında, Hipodrom, Binbirdirek Sarnıcı (eski adı Philoxenus) ve günümüzde Divan Yolu adıyla bilinen bir zamanların sütünlu ana caddesi Mese arasındaki üçgende Antiokhos ve Lausos Sarayları olarak bilinen iki Geç Antik Dönem yapısı yer alır. Lausos Sarayı olarak kabul edilen kalıntı

Tam metin

Çevre İçin Küresel Antlaşma

  Bu yayın,  geçtiğimiz Haziran ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gelen, Çevre İçin Küresel Antlaşma’yı, Susan Biniaz’ın Kolombiya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yayımladığı “Çevre İçin Küresel Antlaşma” Teklifi Hakkında Sorulacak 10 Soru” makalesini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Tam metin

Dilovası ve Ergene Havzası hakkında açıklanmayan halk sağlığı araştırmasıyla ilgili ne yapılabilir?

Türkiye'de kanser vakalarına en sık rastlanan bölgelerden Kocaeli-Dilovası ve Ergene Nehri Havzasındaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde, 2011-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen araştırmaları, Dr. Bülent Şık geçtiğimiz günlerde bianet.org için yazdığı

Tam metin

Bir projenin ÇED sürecini öğrenmek için #NeYapabilirim?

Çevresel Etki Değerlendirmesi ya da kamuoyunun da yakından tanıdığı ismiyle ÇED, bir projenin çevre üzerinde yaratacağı etkilerin masaya yatırılmasıdır. Bu değerlendirmedeki amaç, tasarlanan projenin gerçekleştirilmesi halinde çevreye yapacağı olumsuz etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin asgariye indirilmesi veya

Tam metin