Arşiv

Sağlıksız koşullar sunan, veteriner sayısı yetersiz olan, personelleri ilgisiz olan hayvan barınaklarını nereye  şikayet edebilirim ?

Barınakları denetleme yetkisi 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Kanun m. 17ye göre Orman ve Su İşleri Bakalığın'a aittir.  Bu konuda,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yazılı başvuru yaparak söz konusu barınakta bir denetim yapılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzda Bakanlıktan Hayvan Hakları İhlali

Tam metin

Yaşadığım yerin bağlı olduğu yerel yönetimin sokak hayvanlarının bakımı için  ne kadar bütçe ayırdığını ve bu bütçeyi nasıl kullandığını öğrenmek için ne yapabilirim ?

Bu konuda ilgili bakanlık olan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bilgi edinme başvurusu yapabilir, ilgili belgelerin onaylı bir örneğinin tarafınıza gönderilmesini talep edebilirsiniz. Bilgi edinme başvurunuza idare tarafından verilecek cevaba göre süresi içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz ve dava açma hakkınız söz konusu

Tam metin

Apartmanımda sahiplenilmiş fakat sahipleri tarafından bakımsızlığa muhtaç bırakılan ve işkence göre bir hayvan var, bu canlının bakımını üstlenmeleri için veya ihtarda bulunulması için nereye başvuruda bulunabilirim?

5199 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, "Bir hayvana  bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan ekolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan

Tam metin

Belediye ekiplerinin sokak hayvanlarının türlerini devam ettirmeleri gerektiği düşünülmeden kısırlaştırma yaptığını tespit ettim. Nereye başvuru yapmalıyım?

5199 sayılı Kanunun "İlkeler" başlıklı 4. maddesi k bendine göre, "Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır." Ancak kanunun 8. maddesine göre, "Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır." Kanunun "İdari Para

Tam metin

Mahallemiz sınırları içerisinde başka bir belediye tarafından küpelenmiş pek çok köpek bulunmakta. Bu olağan mıdır? Bu konuda ne yapabilirim?

5199 sayılı Kanun 6. maddesi 4. fıkrasına göre, "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde

Tam metin