Başvuru Hakkı

994 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçenizi verdiğiniz kurumun, dilekçenizi yetkili kuruma göndermesi ve ayrıca sizi de bu konuda bilgilendirmesi gerekmektedir. Bir idari kurumun dilekçenize, ""yetkimiz yok, yetki alanımızda değil, yetkili idare biz değiliz"" gibi nedenlerle red kararı vermesi, hukuka aykırıdır.
1114 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçenizi verdiğiniz kurumun, dilekçenizi yetkili kuruma göndermesi ve ayrıca sizi de bu konuda bilgilendirmesi gerekmektedir. Bir idari kurumun dilekçenize, ""yetkimiz yok, yetki alanımızda değil, yetkili idare biz değiliz"" gibi nedenlerle red kararı vermesi, hukuka
1000 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçenizi, konusuyla ilgili olmayan kuruma vermeniz durumunda; bu kurumun dilekçenizi yetkili kuruma göndermesi ve ayrıca sizi de bu konuda bilgilendirmesi gerekir. Bir idari kurumun dilekçenize, ""yetkimiz yok, yetki alanımızda değil, yetkili idare biz değiliz"" gibi nedenlerle red kararı vermesi, hukuka aykırıdır.
1132 views 13 Ağustos 2017 0
"Dilekçenin başlık kısmında, dilekçenin sunulduğu kurum ya da kuruluş ismi büyük harfler ile yazılmalıdır. (Örnek ANKARA VALİLİĞi'NE, ANKARA VALİLİĞİ DERNEKLER İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE) Dilekçenin içerik kısmında, yaşanılan olay/sorun/vakıa, delilleri de belirtilerek özetlenmeli, dilekçe sahibinin yaşanılan olay/sorun/vakıalardan kaynaklı yaşadığı hak kaybı açık bir şekilde belirtilmelidir. Dilekçenin sonuç kısmında, dilekçe sahibinin talepleri
950 views 13 Ağustos 2017 0
"Dilekçenin hangi durumlarda incelenmeye alınmayacağı yasada tanımlanmıştır. Buna göre; belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler, dilekçe sahibinin adını-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi yazılmamış dilekçeler incelenmeye alınmaz. Yukarıda sayılan nedenler dışında başka bir nedenle dilekçenizin incelenmeye alınmaması, hukuken mümkün değildir. Yukarıda sayılan
1256 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçe hakkının engellenmesi, Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiştir. Kamu kurumlarına verilen dilekçenin, hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırı. İdari makamların sunulan dilekçeleri kabul ederek gelen evrak kaydına işlemesi gerekmektedir. Böyle bir işlemden imtina ederek, dilekçenizi iade etmek isteyen kamu görevlisine, dilekçe hakkınızı engellemek suretiyle suç işlediğini
1076 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçe hakkının engellenmesi, Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiştir. Kamu kurumlarına verilen dilekçenin, hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırı. İdari makamların sunulan dilekçeleri kabul ederek gelen evrak kaydına işlemesi gerekmektedir. Böyle bir işlemden imtina ederek, dilekçenizi iade etmek isteyen kamu görevlisine, dilekçe hakkınızı engellemek suretiyle suç işlediğini
1490 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçe hakkının engellenmesi, Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiştir. Kamu kurumlarına verilen dilekçenin, hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İdari makamların sunulan dilekçeleri kabul ederek gelen evrak kaydına işlemesi gerekmektedir. Böyle bir işlemden imtina ederek, dilekçenizi iade etmek isteyen kamu görevlisine, dilekçe hakkınızı engellemek suretiyle suç işlediğini
1058 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçenize adres olarak, iş veya ikametgah adresinizden birini yazabilirsiniz. Unutmayın; belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler, dilekçe sahibinin adını-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi yazılmamış dilekçeler incelenmeye alınmaz.
976 views 13 Ağustos 2017 0
Dilekçenize adres olarak, iş veya ikametgah adresinizden birini yazabilirsiniz. Unutmayın; belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler, dilekçe sahibinin adını-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi yazılmamış dilekçeler incelenmeye alınmaz.