Bilgi Edinme Hakkı

1073 views 12 Ağustos 2017 0
Bilgi edinme başvurusu; ad, soyad, adres, kimlik numarası bilgileri ve imza taşıyan bir dilekçe ile bilgi ve belge istenen kuruma yapılır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Kurumların internet sitelerinde yer alan bilgi edinme bölümleri üzerinden online olarak ya da e-posta yoluyla da bilgi edinme başvurusu
993 views 12 Ağustos 2017 0
"Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden
1027 views 12 Ağustos 2017 0
Bilgi edinme hakkı, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinden Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına dahil olan bilgi edinme başvuru yapılacak bütün makam ve mercilere karşı
1109 views 12 Ağustos 2017 0
Bilgi Edinme Hakkı, temel haklardan birisidir. Bilgi edinme hakkının özünü, herkesin “bilgiye sahip olması” özgürlüğü oluşturur. Bilgi edinme hakkının temel haklardan biri olarak sayılmasının nedeni, öteki haklardan yararlanmak için bu hakkın korunmasının
1757 views 12 Ağustos 2017 3
Bilgi Edinme Hakkı, temel haklardan birisidir. Bilgi edinme hakkının özünü, herkesin “bilgiye sahip olması” özgürlüğü oluşturur. Bilgi edinme hakkının temel haklardan biri olarak sayılmasının nedeni, öteki haklardan yararlanmak için bu hakkın korunmasının