Katılma Hakkı

1302 views 18 Kasım 2017 0
Stratejik planlama süreçlerine yurttaşlar da katılabilir. Stratejik planlama sürecinde, kamu idaresinin hizmetinden yararlananlar ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımının sağlanması ve katkısının alınması
2823 views 13 Ağustos 2017 7
Hakkında araştırma yaptığınız proje için tesis edilmiş idari işlemleri eksik öğrenmenize neden olabilir. Bu nedenle, hakkında araştırma yaptığınız projeyle ilgili öncelikle, ÇED Yönetmeliği’nin Ek -1 ve Ek-2 listelerini kontrol ederek, projenin hangi listeye tabi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir projenin hangi aşamada olduğunu tespit edebilmek için öncelikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel
1445 views 13 Ağustos 2017 0
ÇED sürecine tabi her proje için mutlaka ÇED raporu hazırlanması gerektiği yönünde geliştirilen bir algı, doğru
1614 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gereklidir” kararının alınması durumunda, ilgili proje için, Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler hakkında yürütülen ÇED sürecinin başlatılması için ÇED Başvuru dosyası sunulması, ÇED raporu hazırlanması, “ÇED Olumlu” kararı alınması gerekmektedir. “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz
4128 views 13 Ağustos 2017 2
“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz sayılır. Böyle bir durumda, “ÇED Gerekli Değildir” kararını veren idareye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da ilgili Valilik Makamı’na) idari başvuru dilekçesi sunularak, ilgili “ÇED Gerekli Değildir” kararının geçersiz sayılmasına ilişkin işlem tesis edilmesi
1439 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz
1872 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gerekli Değildir” kararının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmesi durumunda; davalı taraf o kentin Valilik Makamı’dır. Kararı veren makam,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise, dava Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı
1790 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gerekli Değildir” kararının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmesi durumunda; davalı taraf o kentin Valilik Makamı’dır. Kararı veren makam,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise, dava Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı
2230 views 13 Ağustos 2017 0
“ÇED Gerekli Değildir” kararının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmesi durumunda; davalı taraf o kentin Valilik Makamı’dır. Kararı veren makam,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise, dava Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı
1704 views 13 Ağustos 2017 2
ÇED Gerekli Değildir kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından