Katılma Hakkı

2957 views 13 Ağustos 2017 0
Mahkeme kararına karşın kısa süre içerisinde tekrar ÇED Olumlu kararı alınması, proje sahibinin 2009/7 Sayılı Genelge'den faydalandığı anlamına gelebilir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/7 Sayılı Genelgesi’ne göre; Mahkemelerin “ÇED Olumlu” kararı hakkında verdiği yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı, ÇED raporunun sadece bir ya da birkaç bölümüne ilişkin ise, diğer bölümleri olumsuz yönde etkilemiyorsa; yürütmeyi durdurma ya da iptal
1504 views 13 Ağustos 2017 0
Yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğin, geçiş zamanlarını düzenleyen maddesine bakarak bu sorunu çözebilirsiniz. Mevcut 25.11.2014 tarihli ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesine göre; önceki tarihli yönetmeliklerin yürürlük tarihlerinde ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası sunulan projelere, bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri ve/veya başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır” deniliyor. Yani, her iki ÇED
1250 views 13 Ağustos 2017 0
Hayır işletilemez. ÇED Yönetmeliği'ne tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, tek bir ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
1056 views 13 Ağustos 2017 0
Hayır işletilemez. ÇED Yönetmeliği'ne tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, tek bir ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
1152 views 13 Ağustos 2017 0
Hayır işletilemez. ÇED Yönetmeliği'ne tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, tek bir ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
1244 views 13 Ağustos 2017 0
Kapasite artışı ya da genişletilmesi yapılan projenin, daha öncesinde ÇED Olumlu kararı ya da ÇED Gerekli Değildir kararı alıp almadığını araştırınız. Bunun için, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verileri inceleyebilir ya da bilgi edinme hakkınızı kullanabilirsiniz. Eğer kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan proje, daha öncesinde ÇED Olumlu kararı bulunan bir proje ise; planlanan artış veya artışlar
3883 views 13 Ağustos 2017 4
Kapasite artışı ya da genişletilmesi yapılan projenin, daha öncesinde ÇED Olumlu kararı ya da ÇED Gerekli Değildir kararı alıp almadığını araştırınız. Bunun için, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verileri inceleyebilir ya da bilgi edinme hakkınızı kullanabilirsiniz. Eğer kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan proje, daha öncesinde ÇED Olumlu kararı bulunan bir proje ise; planlanan artış veya artışlar
3776 views 13 Ağustos 2017 4
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 07.02.1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. 23.06.1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29.05.2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı
1160 views 13 Ağustos 2017 0
Hayır. ÇED Yönetmeliği ile bazı projeler, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu projeler ile ilgili ÇED süreci işletilmesi, ÇED raporu ve/veya proje tanıtım dosyası hazırlanması zorunlu
1740 views 13 Ağustos 2017 0
Seçme eleme kriterine tabi projeler için, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanılarak Bakanlığa sunulmakta; yapılan inceleme sonrasında eksik bilgi ve belge taşımadığı tespit edilen proje tanıtım dosyaları hakkında, “ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmektedir. “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için, ÇED raporu hazırlanması