Avrupa Kentsel Şartı ve Kent Hakları – Fevzi Özlüer

İkinci Dünya savaşından sonra yıkılan Avrupa şehirlerini, temel haklara saygı, hukukun üstünlüğü, özgürlüklerin tesisi ekseninde yeniden kurabilmek için Avrupa Konseyi 1949 yılında kuruldu. Türkiye'nin de üyesi olduğu Konsey, savaş sonrasında, adalet ve eşitlik prensiplerine dayalı olarak, sosyal, ekonomik, kültürel gelişmenin,

Tam metin

Şehir İçi Yollar İçin Bisiklet Yönetmeliği

03 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve şehir içi yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla kullanılmasını sağlamak, bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin planlanması, tasarlanması, yapılması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları,

Tam metin