Ekolojik Haklar

Hayvanları Gönüllü Olarak Korumak İçin #NeYapabilirim?

Mahallenizde, ilçenizde, kentinizde yaşayan sokak hayvanları için bir şey yapmaya çalışıyor ya da yapmak istiyorsanız, idarelerin bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorsanız veya gerçekleştirilen çalışmaları takip etmek istiyorsanız size iyi bir haberimiz var. Yurttaşlar olarak hayvanları gönüllü olarak koruyabilirsiniz! Bunun

Tam metin

Evimizin Karşısı Asbestli Bina – Cömert Uygar Erdem

Ankara’daki tarihi Havagazı Fabrikasının yıkılması sırasında havaya yayılan asbest nedeniyle, neredeyse tüm şehir tedirgin olmuştu. Fabrikanın bulunduğu bölgeden geçen insanların kullandıkları gaz maskesini, bu tedirginliğe bir delil sayabiliriz. Yaşadığımız kentte “asbest” tehlikesi vardı ve bizler sınıfta

Tam metin

Ekolojik Haklar Merkezi Nedir?

Ekolojik Haklar Merkezi, yurttaşların ve yurttaş topluluklarının bilgi edinme, dilekçe, çevresel ve kentsel karar alma süreçlerine katılım haklarını etkin kullanmalarını sağlamak için  oluşturulmuş, ekoloji temelli bir paylaşım ortamıdır. Ekolojik Haklar Merkezi, çevresel ve kentsel konularla ilgili doğru bilgiyi nasıl

Tam metin

Avrupa Kentsel Şartı ve Kent Hakları – Fevzi Özlüer

İkinci Dünya savaşından sonra yıkılan Avrupa şehirlerini, temel haklara saygı, hukukun üstünlüğü, özgürlüklerin tesisi ekseninde yeniden kurabilmek için Avrupa Konseyi 1949 yılında kuruldu. Türkiye'nin de üyesi olduğu Konsey, savaş sonrasında, adalet ve eşitlik prensiplerine dayalı olarak, sosyal, ekonomik, kültürel gelişmenin,

Tam metin

Ekolojik Haklar Nelerdir, Neden Önemlidir?

Kişilerin veya yurttaş topluluklarının iyi yaşama, geçim araçlarına ulaşma ve kent hakkını kapsayan ekolojik haklar, insanın doğayla ve kentle var olması için olmazsa olmaz haklarıdır. Ekolojik hakların hayat bulması için yurttaşların bilgi edinme, başvuru ve katılım haklarını etkili bir biçimde kullanabilmesi gerekir. Bu

Tam metin