Katılma Hakkı

1350 views 13 Ağustos 2017 0
• ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan projeler, • kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme, eleme kriterlerine
1216 views 13 Ağustos 2017 0
Seçme, Eleme Kriterine Tabi Olan projeler için, proje tanıtım dosyası hazırlanması
1226 views 13 Ağustos 2017 0
Hayır,
1316 views 13 Ağustos 2017 0
ÇED raporu hazırlanan her projeye ÇED Olumlu kararı alacaktır diye bir zorunluluk yoktur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Olumsuz kararı da
2649 views 13 Ağustos 2017 1
Hayır, böyle bir zorunluluk yoktur. Hangi projeler için ÇED raporu hazırlanacağı ÇED Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Buna göre, • ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan projeler, • “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler • Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde